19th Ave New York, NY 95822, USA

PROFIL TVRTKE

Inženjering za naftu i plin d.o.o. vodeća je inženjerska tvrtka osnovana 1952. godine. Specijalizirani smo za projektiranje i konzalting postrojenja u industriji nafte i plina, elektrana i mrežne sustave grijanja te obnovljive izvore energije. Osim predanog angažmana u energetskom sektoru, također pružamo punu paletu usluga za velike industrijske i infrastrukturne projekte.

Naši su zaposlenici visokoobrazovani i iskusni stručnjaci: arhitekti, inženjeri strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike te stručnjaci za tehnologiju, koji pokrivaju sva glavna stručna područja potrebna za kompleksna inženjerska rješenja. Naši timovi mogu osigurati integrirana rješenja u svim fazama životnog ciklusa inženjeringa.

INTEGRIRANA RJEŠENJA

STRATEŠKO PLANIRANJE

 • Pred projektno planiranje
 • Razvojne studije i planovi
 • Tehnički i regulatorni konzalting

PREDINVESTICIJSKA FAZA

 • Idejni i glavni projekti
 • Prethodne studije izvedivosti i studije izvedivosti
 • Projektantski nadzor i utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija)
 • Ishođenje dozvola i savjetovanje o usklađenosti s propisima

FAZA IMPLEMENTACIJE

 • Pred izvedbeni inženjering
 • Izvedbeni projekt
 • Usluga nezavisnog inženjera i podrška investitoru
 • Nadzor izvođenja radova

FAZA RADA

 • Operativna podrška
 • Projekti vraćanja u funkciju
 • Revitalizacija postrojenja

FAZA STAVLJANJA IZVAN POGONA

 • Dokumentacija o demontaži
 • Studije prenamjene postrojenja

NAŠI PROJEKTI

Naši projekti rađeni su za velike renomirane nacionalne naručitelja kao što su PLINACRO,  INA, JANAF, HEP, Crodux, EBRD, gradske plinare Zagreb i Pula, kao i za one specijalizirane za pojedine proizvodne linije u kemijskoj i prehrambenoj industriju te turizmu. Opseg pruženih usluga i izrađenih projekata uključuje široko područje primjene naših inženjerskih znanja i dugogodišnjeg iskustva, od rafinerijskih postrojenja, LNG terminala, visokotlačnih plinovoda, plinskih i geotermalnih elektrana, do separatora dušika, visoko temperaturnih peći i dr.