19th Ave New York, NY 95822, USA

TERMOELEKTRANE I TOPLINSKI MREŽNI SUSTAVI

Posljednjih godina naša tvrtka stekla je značajno iskustvo na području proizvodnje električne energije i grijanja, kao i razvoja toplinskih mrežnih sustava za veće urbane centre u Hrvatskoj. Izradili smo nekoliko studija i projekata za postojeće i nove termoelektrane u Zagrebu (EL-TO i TE-TO), Osijeku, Rijeci i Sisku, uključujući visokorizične procesne i energetske cjevovode, sustave hlađenja i dovoda goriva, kotlove, vodoopskrbne sustave te jedinice za pročišćavanje i filtriranje vode.

Naša je tvrtka također izradila nekoliko projekata za parovode u industrijskim postrojenjima i urbanim područjima te je projektirala i nadzirala gradnju nekoliko transportnih i distribucijskih vrelovoda, uključujući projekte na razini urbanih četvrti za HEP Toplinarstvo, člana HEP grupe.

  • Postrojenje za pripremu tehnološke vode (dekarbonizacija, filtracija, ionska izmjena)
  • Revitalizacija magistralnih parovoda i parovodnih priključaka
  • Revitalizacija i izgradnja magistralnih vrelovoda i vrelovodne mreže
  • Kombinirana kogeneracijska plinsko-parna termoelektrana snage do 180 MW
  • Cjevovodi visokog rizika u termoelektranama
  • Čelični spremnici za pohranu energenata (kapaciteta do 10.000m3)
  • Posude pod tlakom (izmjenjivači topline, cijevno ogrjevni registri)
  • Toplinske stanice, pumpne stanice
Kombinirano kogenaracijsko postrojenje EL-TO Zagreb
Toplinski mrežni sustavi grada Zagreba